Your Anime Visual Discovery Tool

dinhhuongnghenghiep

avatar

Tổng hợp những thông tin chia sẻ về việc chọn và học nghề của sinh viên, nên chọn nghề gì có tương lai, con gái nên học nghề gì, con trai nên học nghề gì, làm nghề gì có thu nhập cao dễ kiếm việc làm,... Còn rất nhiều thông tin bổ ích và bên cạnh đó chia sẻ đến các bạn những kỹ năng mềm cho quá trình học tập để sau này khi ra trường có thể tiếp cận được với nhiều môi trường khác nhau.Top