Cosplay: Tutwuri as Hatsune Miku hijab version and Dennize as Kurosaki Ichigo