IYODA Shigeko (伊予田成子), Okusama Deban desu! / 奥さま出番です!